lördag 1 september 2012

Servomotorer

Nu har servomotorerna kommit och skall testas i Arduinon.